Showing 19906 - 19920 of 20049
Journal Article
TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 171, pp. 117478, 2024
Authors
Robert Powers, Erik R. Andersson, Amanda L. Bayless, Robert B. Brua, Mario C. Chang, Leo L. Cheng, Chaevien S. Clendinen, Darcy Cochran, et al.
Journal Article
International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 195, pp. 104113, 2024
Authors
Yuqi Jin, Tianhao Wang, Tingkun Liu, Teng Yang, Shelden Dowden, Arup Neogi, Narendra B. Dahotre
Journal Article
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 128, iss. 16, 2023
Authors
Xiuyuan Ding, Gang Chen, Weiming Ma
Journal Article
IEEE Transactions on Power Systems, pp. 1-12, 2022
Authors
Rui Fan, Renke Huang, Shaobu Wang, Junbo Zhao
Journal Article
Advanced Materials, 2023
Authors
Hao Jia, Chao Zeng, Hyung‐Seok Lim, Ashley Simmons, Yuepeng Zhang, Marc H. Weber, Mark H. Engelhard, Peiyuan Gao, et al.
Journal Article
Geoscientific Model Development, vol. 17, iss. 1, pp. 169-189, 2024
Authors
Yuying Zhang, Shaocheng Xie, Yi Qin, Wuyin Lin, Jean-Christophe Golaz, Xue Zheng, Po-Lun Ma, Yun Qian, et al.
Journal Article
The Journal of Physical Chemistry A, vol. 127, iss. 51, pp. 10838-10850, 2023
Authors
Kyle C. Edwards, Monica Vasiliu, Jackson W. Maxwell, Clarisa E. Castillo, Daniel M. Marion, Raluca Craciun, James Fletcher Hall, Daniela Tapu, et al.
Journal Article
ACS Earth and Space Chemistry, 2024
Authors
Xiaoliang He, Mark L. Rockhold, Yilin Fang, Amanda R. Lawter, Vicky L. Freedman, Rob D. Mackley, Nikolla P. Qafoku
Journal Article
Geophysical Research Letters, vol. 51, iss. 2, 2024
Authors
Qiquan Yang, Yi Xu, Dawei Wen, Ting Hu, TC Chakraborty, Yue Liu, Rui Yao, Shurui Chen, et al.
Journal Article
The Journal of Physical Chemistry A, vol. 127, iss. 47, pp. 9985-9994, 2023
Authors
Damian P. Duda, David A. Dixon
Journal Article
International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 37, iss. 2, 2024
Authors
Shaobu Wang, Xiaoyuan Fan
Journal Article
AMB Express, vol. 14, iss. 1, 2024
Authors
Yuxin Zhang, Basant Nada, Scott E. Baker, James E. Evans, Chaoguang Tian, J. Philipp Benz, Elisabeth Tamayo
Journal Article
Nature Geoscience, vol. 17, iss. 2, pp. 124-129, 2024
Authors
Yicong He, Bin Zhao, Shuxiao Wang, Richard Valorso, Xing Chang, Dejia Yin, Boyang Feng, Marie Camredon, et al.
Journal Article
Atmospheric Environment, vol. 316, pp. 120196, 2024
Authors
Minsu Choi, Jie Zhang, Yuwei Zhang, Jiwen Fan, Xinghua Li, Qi Ying